ISO 45001: opvolger van OHSAS 18001

TPL_IN

ISO 45001 komt eraan!

 

ISO 45001, de norm die OHSAS 18001 zal vervangen, wordt in 2016 verwacht.  OHSAS 18001 was eerder reeds in lijn gebracht met de ISO standaarden door de opbouw van ISO 14001 over te nemen.  Nu er een algemene opbouw is voor alle nieuwe normen zoals ISO 9001, ISO 14001 en andere, wordt ook OHSAS als ISO norm volgens deze nieuwe structoor (annex SL)  opgebouwd.  Het voordeel van de ISO 45001 norm is dat deze wereldwijd zal worden erkend als standaard.  Aangezien er in elk land en elke regio eigen wet- en regelgeving is inzake arbeidsveiligheid, is het een enorme uitdaging om een dergelijke norm te ontwikkelen.  Eén van de hoofdrolspelers in dit verhaal is dan ook ILO: de International Labour Organisation.

 

Dat er nood is aan een dergelijk systeem hoeft niet te verbazen.  Iedereen herinnert zich wellicht nog onder meer de ramp in Bangladesh in 2013 toen het Rana Plaza instortte met meer dan 1000 doden tot gevolg.  De gevolgen van dergelijke catastrofes zijn niet te overzien, en om dit in de toekomst te vermijden kunnen internationale systemen zoals ISO 45001 helpen.  Opdrachtgevers kunnen dit opleggen aan hun leveranciers om zo meer zekerheid te krijgen omtrent de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers.  Zelfs al kan verwacht worden dat veel grote ketens dit enkel opleggen om hun eigen imago op te poetsen, toch kunnen we hopen dat ISO 45001 op zijn minst een steentje zal bijdragen aan de arbeidsveiligheid - ook en misschien vooral in de landen die dit nog het meest nodig hebben.

 

De ISO 45001 norm wordt verwacht in oktober 2016.